D-MANAGEMENT SUPPORT

Notuleerservice

D-Management Support levert u professionele, discrete en neutrale notulisten die in staat zijn van ieder overleg een begrijpelijk en helder verslag te maken. Aan u de keus welk soort verslag u wilt ontvangen. Tijdens een korte intake worden afspraken gemaakt over de vorm van de notulen.

Er zijn diverse vormen van notulen mogelijk:
  • beknopt, samenvattend;
  • uitgebreid;
  • woordelijk of transcriptie, en
  • een actie- en/of besluitenlijst.
Voor het gehele proces van voorbereiding tot en met uitwerking van de notulen of het verslag berekenen wij een totaal van viermaal de vergaderduur. Per vergadering wordt uitgegaan van een minimumduur van twee uur. Het is ook mogelijk om geluidsopnamen van bijeenkomsten uit te laten typen, een 'transcriptie'. U kunt deze aanleveren per mail, CD, DVD of dictafooncassette. De prijs hiervan is op basis van een offerte, nadat een gedeelte van de geluidsdrager is beluisterd.

Het plannen van vergaderdata, verzorgen van uitnodigingen, de agenda, de stukken en het regelen van vergaderaccommodatie en catering behoort eveneens tot de mogelijkheden.